escort escort

Наградата на Светскиот самит за мобилни апликации - Македонија
2014
 
 
Почетна arrow m-WSA 2014
Категории Испечати Е-пошта

м-бизнис и трговија 

e-BUSINESS-COMMERCE.png
Поддршка на м-бизнис процеси и комерцијални трансакции, вклучувајќи и резервации за патувања во реално време; создавање нови бизниси во областа на м-трговија; понуда на поволни услуги за клиентите и поддршка за малите и средни претпријатија на пазарот; користење на мобилни телефони за купување, продажба и банкарство, како и за опслужување на клиенти и за соработка со бизнис партнери. 

м-влада и учество

e-GOVERNEMENT-OPENDATA.png
Испорачување мобилни услуги во јавните администрации за поединци, бизниси и организации, со цел да се подобри пристапот до услугите; поттикнување на квалитетот и ефикасноста на размената на информации и трансакциите ориентирани кон граѓаните; зголемување на учеството на поединци и групи.

м-учење и образование 

e-LEARNING-SCIENCE.png
Задоволување на потребите на учениците да стекнат знаења и вештини преку мобилен телефон во светот кој брзо се менува; трансформирање на образовните институции со ресурси за учење преку мобилен; создавање активни заедници за м-учење и решенија за корпоративна обука, како и за доживотно учење.

м-забава и животен стил 

e-ENTERTAINMENT-GAMES.png
Спорт, игри, музика, мода и забава: обезбедување на производи и содржини за забава на мобилни телефони; забавување на корисникот со иновативни игри преку искористување на својствата на малите, преносни уреди, поддржување на интерактивната забава, мобилните содржини, услугите и додатоците за подобрување на квалитетот на животот.

м-туризам и култура 

e-CULTURE-TOURISM.png
Воведување на културното наследство кај мобилните платформи; прикажувајќи ги вредните културни дела јасно и информативно, користејќи најнова мобилна технологија; обезбедување водичи за разните култури, сајтови и предмети и сето тоа во повеќејазичен пакет. Овозможување на патниците да наоѓаат атракции, да бидат информирани и да уживаат во безбедното патување и да имаат пристап до најнови информации за патувања, подобрување на комбинираната употреба на јавниот превоз, поддршка на ориентирањето во градовите и селските средини, овозможувајќи на хотелската индустрија да допре до клиентите, обезбедувајќи нови перспективи за просторот околу нас, користејќи мапи и содржини базирани на навигација.

м-медиуми и вести 

e-MEDIA-JOURNALISM.png
Пријавување на вести со помош на мобилен телефон, краудсорсинг, граѓанско новинарство, известување за природни катастрофи, јавни кампањи, мултимедиски вести, услуги на пребарување и агрегирање преку мобилни медиуми; нови форми на мобилни видеа и м-ТВ, филмови и тековни случувања. 

м-животна средина и здравство 

e-HEALTH-ENVIRONMENT.png
Содржини и услуги за поттикнување на одржливи модели на живеење; паметна употреба на мобилни медиуми за промовирање на зелена енергија; нови мобилни пристапи за следење и намалување на загадувањето; мобилни портали и апликации за социјални медиуми за да се поттикнат климатски контроли и холистички еколошки навики; модели на здравствена заштита ориентирани кон клиентите, каде што заинтересираните страни соработуваат; мобилни технологии за обезбедување здравствена заштита и за задоволување на потребите на граѓаните, пациентите, здравствените работници; услуги за алармирање при епидемија и пандемија; образование за здравје и бихевиоризам. 

м-инклузивност и оспособување 

e-INCLUSION-EMPOWERMENT.png
Мерки за поддршка на интеграцијата во рамките на глобалното информатичко општество; внесување на најмалку развиените региони и групи на општеството во мобилното информатичко општество; намалување на „дигиталниот јаз“ меѓу технолошки напредните и технолошки неразвиените заедници, како на пример групи во руралните средини, жени, постари граѓани, лица со хендикеп и деца; поврзување на општеството преку мобилни содржини и апликации; оспособување на граѓаните и засегнатите страни во јавните сервиси.
 
© 2019 wsa.org.mk
Powered by [Joomla!]

Order Cheap Sildalis Online
Buy Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Order Cheap Brand Cialis Online
Buy Cheap Cialis Black Online
Buy Cheap Viagra Super Active Online
generic viagra cialis levitra cheap
how to buy viagra in canada online
prednisone online kopen
cialis one day online
levitra generico vendita online
where to buy viagra nz
prednisone purchase canada
cheap viagra cialis levitra
Buy Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online