Критериуми за оценување

Критериуми за оценување на најдобрите практики во е-содржини и апликации

 

1. Квалитет и сеопфатност на содржина
2. Лесен за користење: функционалност, навигација и ориентација
3. Дополнителна вредност преку интерактивност и мултимедија
4. Квалитет на дизајн (естетска вредност на графика/музика или звук)
5. Квалитет на изработка (техничка реализација)

С. Стратешка важност за глобалниот развој на информатичкото општество
А. Пристапност според стандардите на В3Ц (W3C)