Македонија 2005

Република Македонија првпат зема учество во натпреварот за Наградата на Светскиот самит за информатичко општество во 2005 година.

Изборот беше извршен под раководство на Националниот експерт за НСС за 2005, г. Љубомир Трајковски.

Кандидатите од Македонија за глобалниот натпревар за Наградата на Светскиот самит за 2005 година беа:

 

Категорија Победник Производ/проект
е-Образование Природно-математички факултет е-Тестирање
е-Култура СЕМОС Мултимедија Мултимедија Енциклопедија Македоника
е-Наука Природно-математички факултет
Мобилни плаќања
е-Влада Град Скопје Управување со документи-борба против корупција
е-Здравје ГОРД Системи
Национална база на податоци за дијабетес
е-Бизнис ПЕКСИМ
FXWeb
е-Забава ARTISOFT www.antenna5.fm
е-Вклучување Петар Кајевски Најди! Македонски пребарувач