Пријавувањето на проект за WSA 2007 е завршено.

Ви благодариме за пријавите. Пријавувањето на проекти официјално заврши на 31. Мај 2007 во 23:59.